zandbak computer speelkamer huiswerk

Praktijk voor onderwijs en opvoedingsvragen

Begeleiding van kinderen en ouders

autootje

BEGELEIDING BIJ:

treintje

Iets over mijzelf en mijn werkwijze

Ik heb ruim 20 jaar ervaring als Remedial teacher en leerkracht in het basisonderwijs. Daarnaast ben ik ruim 15 werkzaam als gezinscoach. Momenteel werk ik als Remedial teacher op het Dollard College (middelbare school) en ben werkzaam als gezinscoach. Binnen het Dollard college help ik jongeren met dyslexie en allerlei gedrags, motivatie en leerproblemen. Het werken met ouders, kinderen en pubers vind ik erg leuk. Het is voor mij een uitdaging om de juiste aanpak te vinden. Waarbij ik heel belangrijk vind, dat u als ouder of begeleider na mijn hulp alleen verder kunt. Ik maak mijzelf dus zo snel mogelijk overbodig. De hulp die ik bied is meestal kortdurend en met als doel: u op weg te helpen uw kind zelf verder te helpen. Als u toch behoefte heeft aan een wat langer traject, dan is dat natuurlijk altijd mogelijk.

Voor leerkrachten en begeleiders van kinderen van 8 t/m 21 jaar geef ik een cursus "Teken je gesprek". Dit is een visuele begeleidingsmethode die de huidige gesprekstechnieken uit kids skills, NLP en RET extra ondersteunen.

terug

Hulp bij opvoeding 0 t/m 21

hulp Het is niet altijd makkelijk om de juiste opvoedingsaanpak te vinden. Soms heb je behoefte aan een steuntje in de rug: iemand met wie je eens van gedachten kunt wisselen, waar je vertrouwen in hebt. Om met mij te komen praten, is het beslist niet nodig dat u grote opvoedingsproblemen heeft. Juist in een vroeg stadium kunnen grotere problemen voorkomen worden.
Ik werk door middel van gesprekken en soms met video. De video is een krachtig middel waarbij u zelf ziet wat u sterke kanten als opvoeder zijn en welke vaardigheden u nog beter kunt ontwikkelen. Ook kunnen we met de videobeelden bekijken welke vaardigheden uw kind al ontwikkeld heeft en leer ik u hoe u bij uw kind bepaalde vaardigheden kunt stimuleren. Met de videobeelden kunt u goed de ontwikkelingen volgen. Sommigen vinden video spannend maar het werkt echt heel goed! Ik geef u inzichten in de ontwikkeling van kinderen en de aanpak die bij elke fase hoort. Zodoende kunt u als ouder zelf verder nadat ik weer vertrokken bent. Mijn motto is, dat ik u help het zelf te doen. Oudere kinderen worden ook betrokken bij de videobespreking. Zij kunnen dan ook zelf zien,wat zij in de communicatie met hun ouders, broers en zussen of andere kinderen kunnen verbeteren.

terug

Kinderen/jongeren met faalangst of weinig zelfvertrouwen

faalangst Kinderen/jongeren met faalangst of weinig zelfvertrouwen kunnen bij mij een plezierige training volgen. Daarnaast ondersteun ik ouders bij het vinden van de beste aanpak voor hun kind thuis. Met kinderen/jongeren van ongeveer 10 tot 18 jaar heb ik gesprekken over hun faalangst en/of zelfvertrouwen. Waardoor de kinderen zelf meer inzicht krijgen en hun denkpatronen zelf kunnen veranderen.

Werkwijze:

Na de aanmelding heb ik een gesprek/observatie met uw kind. Vervolgens heb ik een gesprek met u over wat ik gezien en gehoord heb. Soms is een observatie op school ook wenselijk. Naar aanleiding van deze bevindingen geef ik u advies over een aanpak/behandel methode. We zoeken samen naar het beste plan/traject voor uw kind en u. Bovendien krijgt u praktische tips die u meteen thuis kunt toepassen.

Dat kan zijn:

terug

Zelfvertrouwengroepjes

Zijn trainingen voor kinderen die bijvoorbeeld: speelkamer

speelkamer Per groep zijn er maximaal 4 kinderen. We doen allerlei leuke activiteiten die het zelfvertrouwen en de sociale vaardigheden van de kinderen vergroten. Er wordt b.v. getekend, toneel gespeeld en belevenissen aan elkaar verteld. De kinderen leren voor zichzelf op te komen: hoe reageer je b.v. op kinderen die je plagen of de baas spelen. We oefenen hoe je kunt reageren als iets niet meteen lukt, fout gaat of nieuw voor je is (faalangst). Ook leren de kinderen omgaan met gevoelens; ze leren om ze te uiten.

Soms spelen we situaties na, daardoor kunnen de kinderen zelf ervaren wat het effect van hun handelen is.

Thema's die zoal aan de orde komen zijn:

zelfvertrouwen

Een belangrijk onderdeel van elke les is elkaar complimenten geven. Ik leer de kinderen zien, dat ieder zijn eigen inbreng en waarde heeft. Omdat we met zo'n kleine groep zijn, krijgen de kinderen van elkaar en van mij veel aandacht. Ik ben gewend om altijd in te spelen op de behoeftes van de groep. Zodoende kan de aandacht die er voor bepaalde onderwerpen is, verschillen per groep.

terug

Individuele begeleiding en speltherapie

spel Bij individuele begeleiding gebruik ik spel, tekenen, toneel en gesprekstechnieken. Het programma is helemaal aangepast aan uw kind. Dezelfde thema's als hierboven beschreven, kunnen aan de orde komen.

Voor kinderen is spelen van groot belang. Bij het spelen krijgen kinderen nieuwe inzichten, kunnen allerlei vaardigheden oefenen en contacten leggen. Daarnaast kunnen kinderen spanningen en emoties ervaren en uiten door middel van spel. En die laatste punten: het uiten van spanningen en emoties, het herbeleven van een bepaalde ervaring, staat centraal in het proces dat een speltherapeute met een kind aangaat. Volwassenen praten doorgaans over hun problemen en kinderen spelen daarover. Het spelen op zich is al een proces van verwerking. Een extra dimensie wordt gegeven door een speltherapeute. Ik gebruik zowel spel, tekenen en knutselen in mijn begeleiding van het kind.

terug

Sociale spelgroep op woensdagmiddag of zaterdag

speelkamer De sociale spelgroep is voor kinderen die wat meer aandacht nodig hebben op het sociaal/emotionele gebied. Bijvoorbeeld kinderen met pdd-nos, adhd met een PGB voor vervangend verblijf of OB/AB uren.

Het groepje heeft de volgende structuur:

In de groep is ruim aandacht voor de sociale en emotionele vaardigheden die de individuele kinderen moeten leren. Regelmatig is er een gesprek met de ouders waarin ik mijn bevindingen vertel en indien gewenst, samen met de ouders een plan maak hoe we thuis en op de speelgroep aan de vaardigheden van hun kind zullen werken. Omdat ik de ouders en de kinderen bij het leerproces betrek, loopt de verandering meestal voorspoedig. Ik maak van de kinderen (korte) video opnames terwijl ze samen met de anderen spelen, waarmee ik de ouders goed kan laten zien wat de ontwikkeling op sociaal en emotioneel tot nu toe is en welke vaardigheden ze al beschikken. Van daaruit en met de informatie van de ouders bepalen we de te leren vaardigheden.

speelkamer In het groepje is ook veel aandacht voor het zelfbeeld van de kinderen. We doen dingen waardoor de kinderen zich zekerder gaan voelen en zichzelf beter leren kennen. Ik gebruik hierbij tekenen, knutselen, toneel, spel en sport. Ook werk ik met therapeutische verhalen die passen bij de vaardigheden die de kinderen moeten leren.

Voor de kinderen is het een woensdagmiddag/zaterdag gevuld met leuke activiteiten die gestuurd worden en vrije momenten waarin ze (binnen de gestelde grenzen) lekker hun gang kunnen gaan.

Als speltherapeute en opvoedcoach heb ik geleerd om goed te kijken naar kinderen en hun spel. Mijn kracht is, dat ik juist dié aandachtspunten naar voren kan halen, waardoor een kind zich weer verder kan ontwikkelen.

tuin tuin

terug

Begeleiding in schoolzaken

potloodjes

Naast begeleiding op emotioneel gebied geef ik ook begeleiding op onderwijsgebied. Ik heb 20 jaar ervaring als bevoegd remedial teacher.

Ik heb ruime ervaring in het werken met:

school

Mijn werkwijze pas ik aan uw kind aan. De emotionele kant van de leermoeilijkheid neem ik mee in de begeleiding. Mijn doel is altijd om het kind kennis bij te brengen maar ook om het kind om te leren gaan met zijn tekorten en het benutten van zijn kwaliteiten.

terug

Hulp aan pubers en hun ouders

puber Het is niet altijd makkelijk om de juiste aanpak voor uw puber te vinden. Het is vaak zoeken naar de juiste toon. Van uw puber mag ook wat verwacht worden maar hoe maakt u dat uw puberzoon of dochter duidelijk? En wat mag u precies verwachten? Ik praat met uw kind met visuele ondersteuning. We tekenen als het ware het gesprek. In de begeleiding heb ik zowel gesprekken met u en uw puber. Indien u uw puber echt niet zover kunt krijgen om naar mij toe te komen, dan kan ik ook alleen u adviezen geven.

terug

Video programma

video Ik werk met video-opnames van ongeveer 5 minuten van dagelijkse situaties van het kind met zijn ouders/begeleiders. Video is een prachtig, direct medium om een kind te observeren. Op de video is goed te zien waar een kind zit in zijn ontwikkeling. Ik laat U bijvoorbeeld zien welke vaardigheden uw kind al bezit om te kunnen samenspelen met anderen. Of hoe uw kind contact maakt. Daarnaast kunt u zelf als ouders/begeleiders observeren welke kwaliteiten u heeft en leert u, hoe u die nog beter voor uw kind kunt inzetten. Als u eenmaal weet en ervaart welke aanpak het beste effect heeft, kunt u uw kind nog beter begeleiden in zijn groei.

Mijn programma is geschikt voor ouders/begeleiders (juffen, meesters, peuterzaal leidsters) met een:

Mijn werkwijze is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

Mijn programma volgt de natuurlijke ontwikkeling van kinderen. Het geeft concrete en gedetailleerde informatie over hoe kleine, praktische stappen door ouders kunnen worden genomen. De methode is gebaseerd op het gewone dagelijkse leven.

terug

De kosten:

Ouder- of kindgesprek kost 25 euro per half uur.

Korting in speciale
gevallen bespreekbaar.

Betaling via persoonsgebonden
budget (PGB) mogelijk.

Noorderstraat 21

9695 HL Bellingwolde ( prov. Groningen )

email: adindadevreede@hotmail.com

Tel: 06 30884526

0597 563646

huisjes

10 km van Winschoten, 25 van Stadskanaal, 10 van Oude Pekela, 20 van Veendam, 12 km van Vlagtwedde, 45 km van Groningen

terug

Wijs met Sara

Ik heb een methode ontwikkeld, waarin ik samen met de jongere het gesprek teken. Op een A3 vel ontstaat een logische weergave van de essentie van het gesprek. Er wordt getekend en geschreven met sprekende, logische kleuren. Bijvoorbeeld rood voor felle, agressieve reacties, niet helpende gedachtes en groen voor helpende en effectieve gedachtes en handelingen. Bovendien kan het gesprek van de vorige keer in één oogopslag weer teruggehaald worden. Ik werk met allerlei denkstrategieën waaronder RET, NLP en oplossingsgericht werken en de boeken van Jay McGraw.

Voor meer informatie zie www.wijsmetsara.nl.

terug

Reacties van cliënten

Mijn naam is Cis. Ik ben moeder van vijf kinderen. De oudste is 23 jaar, de jongste is 10 jaar. Mijn jongste zoon heeft ten gevolge van zijn lichamelijke handicap en achterliggende ziekte (complicaties) een gestoorde sociaal-emotionele ontwikkeling.
In 2004 heeft Adinda gereageerd op een advertentie in het plaatselijk dagblad waarin ik iemand zocht die mijn zoon sociaal-emotioneel kon begeleiden, en zijn didactische ontwikkeling kon ondersteunen. Dit in verband met het hoge schoolverzuim.
In de periode dat er ten gevolge van de echtscheiding veel wankel stond, zijn de drie jongste kinderen begeleid met behulp van speltherapie.
Langere tijd heeft ze mijn zoon begeleid in een één op één situatie. Deze situatie heeft geleid tot de speelgroep op woensdagmiddag. In deze speelgroep zijn groepjes kinderen met ieder hun eigen leerpunten. Een training met zijn eigen kracht. Samen spelen, samen leren onder deskundige begeleiding. Deskundige begeleiding naar het kind én de ouder(s). Waar nodig is er ook oog naar de brusjes.
Adinda weet binnen zeer korte tijd de situatie in kaart te brengen en gerichte handleidingen te bieden. Ze is direct, to-the-point. Haar kracht is, dat ze in haar coaching 'de mens' en zijn eigenwaarde niet uit het oog verliest. Wat ze doet, doet ze met haar hart.
Ja, een coach uit duizenden!

Cis

Adinda,
Bedankt voor alle hulp en inzet die je ons gezin hebt gegeven. Je hebt mijn zoon R. goed geholpen. Hij was in het begin veel boos en had moeite had om voor zichzelf op te komen. Hij kon zijn gevoelens niet goed uitleggen en durfde ze niet te tonen. Ook zei hij niet wat hem echt dwars zat. Hij is door jouw begeleiding en de woensdagmiddag speelgroep heel erg veranderd. Hij heeft zelfs nieuwe vriendjes gekregen. Hij zal de kinderen van de speelgroep erg missen.
Ik ben als moeder je dankbaar voor je hulp. Ik kan nu weer van R genieten. Als we nu wel eens onenigheid hebben, dan praten we erover en kunnen we het weer bijleggen. We geven elkaar een knuffel en zeggen sorry. Adinda, mooier kan het niet. Geweldig en bedankt! Veel succes met je speelgroep!

Trotse moeder Trea

terug