Opvoedadvies en gezinsbegeleiding

Misschien ben je het contact met je kind kwijt, snap je het gedrag van je kind niet goed, of twijfel je hoe je om kunt gaan met het (moeilijke) gedrag van je kind. Je wilt weer verbinding met je kind. De verbinding, het contact, kunnen we herstellen door te werken aan een positieve communicatie tussen ouder en kind. We versterken gewenst gedrag, zodat ongewenst gedrag zal verminderen. Jij zult een beter contact met je kind ervaren, zodat jullie band (verbinding) groeit. Ouders leren meer grip te krijgen op het gedrag van hun kind.
“Verbinding, hulp bij opvoeding” werkt oplossingsgericht, systemisch, met het competentiemodel, of een mix daarvan.
Ondersteuning kan langdurig geboden worden aan ouders en/ of kinderen met beperkingen zoals bijv. ADHD, ASS, LVB. We kunnen samen zoeken naar een passend aanbod bij uw gezinssituatie.

Video Home Training (VHT)

We maken een korte opname in de thuissituatie, en kijken die samen met de ouders terug. Daarbij kijken we wat goed loopt, dus wat werkt in de communicatie met hun kind. We versterken gewenst gedrag, zodat ongewenst gedrag zal verminderen. Door het kijken naar de communicatie met hun kind, zien ouders zelf waar de verbeterkansen liggen. Met de verkregen handvatten, gaan ouders gericht aan de communicatie met hun kind werken. Ouders gaan de behoeftes van hun kind beter zien en zullen hun eigen handelen meer gaan afstemmen op wat hun kind van hen nodig heeft. Meestal zijn 2 of 3 opnames voldoende om een antwoord op opvoedvragen te krijgen. Mocht er intensievere of andere hulp nodig zijn, dan kan er doorverwezen worden.

Video Interactie Begeleiding (VIB)

“Verbinding, hulp bij opvoeding” kan ook worden ingezet bij een Nieuw Samengesteld Gezin, een gezinshuis, een pleeggezin of bij een instelling. We noemen dit dan niet Video Home Training maar Video Interactie Begeleiding.

06 1744 9958
E-mail:

Verbinding hulp bij opvoeding
werkt in de regio
Leeuwarden, Dokkum, Drachten

Privacyreglement

Aangesloten bij AIT
Kvk nr 70679991
SKJ nr (tevens AIT nr) 110002533
KIWA Keurmerk 14378 

SKJ logo wit