“Verbinding, hulp bij opvoeding” wil bereiken dat elk kind zich optimaal kan ontwikkelen. Dat alle gezinsleden, van groot tot klein, tot hun recht komen. Misschien snap je het gedrag van je kind niet goed, of twijfel je hoe je om kan gaan met het (moeilijke) gedrag van je kind. Je wilt weer verbinding met je kind. De verbinding, het contact tussen ouder en kind, kunnen we herstellen door te werken aan het versterken van gewenst gedrag, zodat ongewenst gedrag zal verminderen. We werken aan een positieve communicatie met je kind. Ouders ervaren een beter contact met hun kind zodat de band groeit. Ouders krijgen meer grip op het gedrag van hun kind. Dit is precies wat “Verbinding hulp bij opvoeding” wil bereiken.“Verbinding, hulp bij opvoeding” wil de band tussen de gezinsleden verbeteren. “Verbinding” gaat uit van de kracht van gezinnen, de kracht van de ouders en de kinderen.

Als ouders en kinderen zich verbonden met elkaar voelen, vormt dat de basis voor het kind. Vanuit de basis gaat het kind zich ontwikkelen en groeit naar volwassenheid, met (uiteindelijk) zijn eigen plek in de maatschappij. De verbinding met de ouders, de hechting, het zich veilig voelen, is de basis voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. “Verbinding, hulp bij opvoeding” wil graag een bijdrage leveren, zodat ouders en kinderen zich verbonden met elkaar voelen. Als ouders problemen in de opvoeding ervaren, kan “Verbinding” verschillende vormen van opvoedondersteuning inzetten.

Soms hebben ouders en/ of kinderen een beperking of stoornis. Dan kunnen we samen zoeken naar het aanbod dat past bij de eigen situatie.

“Verbinding hulp bij opvoeding” wil doen wat nodig is, zodat ouder en kind zich geholpen voelen.

06 1744 9958
E-mail:

Verbinding hulp bij opvoeding
werkt in de regio
Leeuwarden, Dokkum, Drachten

Privacyreglement

Aangesloten bij AIT
Kvk nr 70679991
SKJ nr (tevens AIT nr) 110002533
KIWA Keurmerk 14378 

SKJ logo wit