“Verbinding, hulp bij opvoeding” wil ouder(s) en kind(eren) snel en kortdurend helpen bij opvoedvragen. “Verbinding” geeft ouders concrete handvatten, voor de vragen waar zij tegenaan lopen. Handvatten betreffen communicatie, contact met het kind, zodat ouder en kind elkaar beter begrijpen. Vaak zijn in korte tijd resultaten merkbaar. Ouder en kind komen in een positieve flow, zij kunnen weer van elkaar genieten. De verbinding tussen ouders en kind groeit en dat is precies wat “Verbinding, hulp bij opvoeding” wil bereiken.

“Verbinding” komt thuis bij ouder en kind, om ouder en kind in hun natuurlijke manier van omgaan met elkaar, mee te maken. “Verbinding” werkt praktisch en oplossingsgericht. We kunnen een korte beeld-opname maken, die kijken we samen met de ouders terugkijken. Ouders zien zelf hoe ze communiceren, wat goed gaat en waar verbeterpunten liggen. De ouder-kind relatie verbetert, ze begrijpen elkaar beter, en opvoeden wordt weer plezierig.

“Verbinding, hulp bij opvoeding” wil gezinnen, volwassenen en kinderen, de hulp geven waar ze als gezin mee geholpen zijn. “Verbinding” werkt met vragen van ouders als:

  • Waarom is mijn kind snel boos?
  • Begrijp ik mijn kind wel?
  • Wat zou mijn kind helpen als het moeite heeft te vertellen hoe hij zich voelt?
  • Ik zie dat mijn kind moeite heeft voor zichzelf op te komen, hoe kan ik hem helpen?
  • Hoe zorg ik dat mijn kind sneller luistert?
  • Mijn kind eet of slaapt slecht, hoe pak ik dat aan?
  • Hoe zorg ik dat ik weer grip krijg op het gedrag van mijn kind?

“Verbinding, hulp bij opvoeding” biedt verschillende vormen van hulp. Klik hier voor het aanbod.

Voor deze site geldt dat met ouders wordt bedoeld de ouder die de opvoedtaak uitvoert; dit kan zijn een ouderpaar maar ook één ouder, stiefouder of pleegouder.
Waar kind staat kan ook kinderen worden gelezen, het kind kan zowel een meisje als jongen zijn, met hem wordt bedoeld zowel jongen als meisje (bij hoe kan de ouder hem helpen).

06 1744 9958
E-mail:

Verbinding hulp bij opvoeding
werkt in de regio
Leeuwarden, Dokkum, Drachten

Privacyreglement

Aangesloten bij AIT
Kvk nr 70679991
SKJ nr (tevens AIT nr) 110002533
KIWA Keurmerk 14378 

SKJ logo wit